حرفهايي براي نگفتن
link
daily
categ
designسه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ - 22:13

باران
-

 

چند روزیه ته دلم یه جورایی گرفته است

و ناخودآگاه یاد یه عزیز می افتم

نمی دونم شاید فقط یه حسه...

اما برای تسکین دلم

هر روز میرم زیر بارون

دستامو بالا می گیرم و براش دعا می کنم

میگن زیر بارون دعا مستجاب میشه

چون هر یه قطره بارون رو یه فرشته رو زمین میاره

و من یه عزیز ، یه فرشته رو زمین دارم

از فرشته ها میخوام پیش خدا هوای فرشته ام رو داشته باشن

امیدوارم این روزا تنت سالم ، دلت آروم و لبت خندون باشه فرشته....